Suurupi merekindluse asutamisajaks on Rannapaterei nr.6 esimese ülema kapten Arvid Melkovi ametisse astumise päev 10.oktoober 1919 a. Vabadussõja lõpus oli Rannapatareis nr.6  laskekorras vaid üks 234 mm kahur, millest proovilasud tehti märtsis 1920. Järgmine samas kaliibris kahur selles patareis saadi laskekorda sama aasta suve lõpuks. Kolmanda samasuguse raskekahuri tegid Sadamatehase insenerid ja meistrid korda 1922 aasta kevadeks.
1923. Aastal alustati Rannapaterei nr.6 maskeerimist ja maaaluste sideliinide ehitamist. 1924. Aastal saabusid mööda kitsarööpmelist raudteed ka neljanda 234 mm kahuri detailid, mis olid maha monteeritud Naissaare kahuritelt. Selleks ajaks oli Sõrve- Suurupi raudteelõik nii amortiseerunud, et vedurit raudtee enam ei kandnud ja platvormvaguneid suurtükiosadega lükkasid sõdurid. See jäi ka Sõrve- Suurupi raudteelõigul viimaseks veoks ja peatselt võeti rööbastee üles. Raudtee Suurupi kindluspiirkonnas aga säilis ja oli kasutusel kuni esimese vabariigi lõpuni.
1924. aastal said Suurupis valmis raadiojaam ja betoonist kaugusmõõturitorn, mis ehitati ühele betoonvarjendeist. Kaugusmõõturi torn kaeti terasplaadiga ja 1925. aastal paigaldati torni tippu 6-meetrine optiline kaugusmõõtur. Torni kõrval asus juba varem ehitatud tulejuhtimispunkt, kuhu 1925 aastal seati üles erinevaid optilisi seadmeid. 1925 aastal said kolm laskekorras kahurit optilised sihikud, ehitati okastraataed ümber Suurupi kindluspiirkonna ning paigaldati veealune sidekaabel, mis ühendas Rannapatareid nr.6 Pakri tuletorniga, kus asus paterei vaatlus-mõõdupunkt.
Aastatel 1926-1927 seati Rannapatareis nr.6 ka neljas sinna varem veetud kahur üles ja tehti sellega proovilaskmine.
1924.aasta lõpus algasid ettevalmistustööd Rannapatarei nr.9 rajamiseks. See otsustati üles panna kohale, kus asus I maailmasõja ajal ehitatud nelja 130 mm Vickersi kahuriga patarei. Kuna samasuguseid kahureid ei olnud võtta, arsenalis oli olemas Vickersi 120mm, siis otsustati need ka üles panna. 130 mm kahuri alus oli 120 mm jaoks sobimatu, siis valati vanadele betoonalustele vaheplaadid, ankurdati kinnituspoldid ja suurtükid seati üles, Proovilaskmised tehti 1925 aastal.

 

Kasutatud kirjandus:

M.Õun „ Eesti Merekindlused” Tallinn 2001

3,963 total views, 1 views today