MTÜ on loodud 2015. aasta kevadel kohaliku kogukonna initsiatiivil, eesmärgiks:

– Suurupi ranna- ja rannaäärse ala , merekindluse rajatiste, endiste raudteetammide, juurdepääsuteede ja munakiviteede korrastamine ja eksponeerimine;

– tervisespordi arendamine ja propageerimine, terviseradade rajamine suvel jooksu- ja klepikõnni, talvel suusatamise-, kelgutamise-, uisutamise ja talisupluse harrastajaile;

– elanikkonna teavitamine keskkonnahoiust ja säästvast eluviisist. Pakendi- ja muude konteinerite (nt. ajutised WC-d rannahooajal) vajaduse väljaselgitamine ja paigaldamine;

– lastele mängu-, spordiväljaku ja seikluspargi rajamine, huvitegevuse pakkumine;

– kohalike elanike aktiivne kaasamine MTÜ tegevusse, ürituste korraldamisel ja läbiviimisel;

– keskkonnakaitse, looduse kaitsmine võimalike reostajate ja saastajate eest, vajalike viitade ja liiklusmärkide paigaldamine liikumisteedel ja radadel liikumiseks.

– koostöö kohalike külaseltside, Maa- ja Vallavalitsusega.

3,931 total views, 1 views today